Zavarivači

0
Prikaz:
Stroj za zavarivanje artikala u skladištima hrane raznih prehrambenih proizvoda. Potrebno je osigurati da proces zavarivanja u skladištu hrane bude siguran, precizan i u skladu s higijenskim standardima prehrambene industrije.