Kranske vage

0
Prikaz:
Kranske vage koriste se za mjerenje mase tereta podignutog dizalicom ili kranom. Ove vage su često integrirane u dizalice ili kranove kako bi omogućile precizno mjerenje tereta tijekom podizanja i spuštanja.