Paletne vage

0
Prikaz:
Paletne vage za precizno mjerenje mase tereta na paletama. Dolaze u različitim kapacitetima mjerenja, od manjih za lakše terete do većih za teže paletirane terete.