Konzolni regali

0
Prikaz:
Konzolni regali su specifična vrsta regala koja se koristi za skladištenje dugih ili nepravilno oblikovanih predmeta, kao što su cijevi, profili, drvene letvice, građevinski materijali i slično. Ovisno o potrebama, konzolni regali mogu imati različite duljine konzola kako bi podržali specifične vrste materijala.