Pantografski valjkasti transporteri

0
Prikaz:
Pantografski valjkasti transporteri kombiniraju prednosti valjkastih transportera s mogućnošću prilagodbe visine i kuta transporta. Omogućavaju vertikalni i horizontalni prijenos materijala te su korisni u prostorima gdje je potrebna fleksibilnost u smjeru kretanja tereta.